Demontáž přístrojové desky - citace z Etzolda
Autor: Emjey (CFC 008)Datum: 20.9.2004

Přístrojová deska - demontáž a montáž

Před výměnou sestavy přístrojů si poznamenáme počet ujetých kilometrů, který nám pak v servisu zadají do nového ukazatele.

Demontáž

Poznámka: K demontáži přístrojové desky není zapotřebí demontovat volant, na obrázcích volant chybí pouze pro názornost. Při manipulaci musíme držet přístrojovou desku vždy ve vodorovné poloze, jinak vyteče její silikonová výplň.

- Odpojíme ukostřovací (-) kabel od baterie. Pozor: Po odpojení baterie dojde k vymazání obsahu elektronických pamětí. Vymaže se paměť rádia a registr závad motoru. Před odpojením baterie musíme vyvolat registr závad a případně si zapamatovat bezpečnostní kód rádia. Pokud kód rádia neznáme, pak lze nechat rádio uvést znovu do provozu pouze v odborném servisu Ford.- Vyšroubujeme tři šrouby pro upevnění clony přístrojové desky -viz horní šipky-. Opatrným povytažením clony přístrojové desky uvolníme čtyři svorky -viz spodní šipky-.- Clonu přístrojové desky -1- přizvedneme.
- Odpojíme konektor -2- od spínače zámku výklopné zádě/víka zavazadlového prostoru.
- Clonu přístrojové desky povytáhneme ven a uvolníme z ní gumové obložení, které je nad sloupkem volantu.Pak clonu sejmeme.- Vyšroubujeme čtyři upevňovací šrouby přístrojové desky -viz šipky-.- Povytáhneme přístrojovou desku ven. Pozor: Při manipulaci musíme držet přístrojovou desku vždy ve vodorovné poloze, jinak vyteče její silikonová výplň.
- Uvolníme držák -1- a vytáhneme konektor -2-.
- Nakonec vyjmeme přístrojovou desku -3- úplně ven.

Montáž

- Nasadíme přístrojovou desku na místo, připojíme k ní konektor a zacvakneme držák. Při manipulaci musíme držet přístrojovou desku vždy ve vodorovné poloze, jinak vyteče její silikonová výplň.
- Vyrovnáme přístrojovou desku v montážním otvoru a připojíme konektor zámku výklopné zádě/víka zavazadlového prostoru.
- Nasadíme clonu přístrojové desky, usadíme její těsnění a přišroubujeme ji šesti šrouby.
- Připojíme ukostřovací (-) kabel k baterii. Nařídíme hodiny a zadáme kód rádia. Naprogramujeme řídicí jednotku motoru a automatiku stahování oken, viz kapitola "Elektrická instalace".