Co v návodu nenajdete

Autor: Wally (CFC 003) Datum: 7.2.2005

Diagnostický mód přistrojové desky
Diagnostický mód palubního počítače
Automatické zamykání (pouze od roku 2002)
Kontrola připnutosti pásu u řidiče (pouze od roku 2002)
Diagnostický mód centrální elektronické jednotky
Diagnostický mód poplašného zařízení (alarm)Diagnostický mód přistrojové desky

Slouží k výpisu hodnot, které jsou posílány k přístrojové desce

Aktivace:

1. test
2. GAGE: zkouška analogových ukazatelů
3. 8888: zkouška LCD displeje
4. rs22: verze ROM
5. E001: verze NVRAM
6. Dtc-NONE: výpis registrů závad přístrojové desky. Pokud bliká NONE, registr závad prázdný, jinak viz popis níže
7. 000.0: aktuální rychlost vozidla v mílích za hodinu
8. 000.0: aktuální rychlost vozidla v kilometrech za hodinu
9. 32c: úroveň teploty nasávaného vzduchu motoru
10. 800: otáčkoměr - počet otáček za minutu
11. 63: údaj MAR senzoru - změna tlaku (na vypnutém motoru ukazuje 033) .
12. F202: hladina paliva (0-255) - údaj z plováku.
13. L219:
14. 103F
15. 093C: teplota chladící kapaliny (v °C)
16. 09CC: teplota chladící kapaliny (hexa)
17. 14.9: napětí v elektrické síti
18. Ab-l: stav relé, chyba ABS.
19. Eb-l: stav relé, chyba EBD.
20. II-l: stav relé, osvětlení přístrojové desky (-l vypnuto, -h zapnuto).
21. Cr-h: stav relé, zapalování

Kódy chyb (DTC) přístrojové desky:

9202 Fuel pump module circuit
9204 Fuel pump module short to
9342 PCM is defective
9317 Battery voltage high
9318 Battery voltage low
9359 Ignition Run/ACC circuit failure
A143 NVM memory failure
A477 Module configuration failure
D041 Invalid data for vehicle speed
D027 Invalid data for engine RPM
D073 Invalid data for engine coolant
D262 Missing speed, tacho, engine temperature or odometer count
D123 Invalid data for odometer

Poznámka: Jako vedlejší účinek spuštění tohoto testu se vynuluje denní počítadlo!

Diagnostický mód palubního počítače

1. Kontrola displeje a zvukového signálu
2. Kontrolka všech žárovek palubního počítače
3. Zobrazuje aktuální rychlost v km/h
4. Zobrazuje okamžitý průtok paliva v litrech za hodinu
5. Zobrazuje okamžitou spotřebu v litrech na 100 km
6. Zobrazuje počet litrů zbývajících v nádrži
7. Zobrazuje napětí z plováku v nádrži - ve voltech
8. Zobrazuje opravnou konstantu pro úpravu údaje z plováku - v procentech
9. Venkovní teplota ve stupních Celsia
10. Osvětlení displeje - HI (zapnuto) / LO (vypnuto)
11. Napětí v elektrické síti
12. verze ROM

Automatické zamykání (pouze od roku 2002)

Všechny vozy od roku výroby 2002 jsou vybaveny tzv. automatickým zamykáním. Tato funkce uzamyká všechny dveře, pokud nastartujete motor a současně je rychlost automobilu 7 km/h nebo vyšší. Tuto funkci lze aktivovat v servisu přes WDS nebo také následujícím postupem:

Kontrola připnutosti pásu u řidiče (pouze od roku 2002)

Slouží k upozornění, že řidič za jízdy nemá připnutý bezpečnostní pás. Tato funkce je v autě pouze, pokud svítí po zapnutí zapalování v právé části přístrojové desky 2. kontrolka shora (pod pravou směrovkou). Jestliže ano, lze pak funkci vypnout/zapnout:

Diagnostický mód centrální elektronické jednotky

Slouží k diagnostice výstupů z jednotky pro řízení elektroniky.

Diagnostický mód poplašného zařízení (alarm)

  • Otočte klíček zapalování do polohy "0"
  • Šestkrát stiskněte spínač zavřených dveří
  • Nyní lze testovat jednotlivé signály pro alarm